Privacyverklaring

AVG verklaring Historischeeventlocaties.nl

Historischeeventlocaties.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de locatiepartner. Historischeeventlocaties.nl respecteert de privacy van de locatiepartner en houdt zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Welke gegevens bewaren we en met welk doel?

Persoonsgegevens

Historischeeventlocaties.nl maakt van iedere locatiepartner een persoonlijk dossier aan. Historischeeventlocaties.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Naam, Adres, Woonplaats, en contactgegevens (zoals telefoonnummers, Emailadressen en IP-adressen).

 

Wij vragen u deze gegevens als u zich als locatiepartner aansluit. We hebben deze gegevens nodig om de uitvoering van onze diensten met de juiste locatiepartner te kunnen doen en bij de juiste locatiepartner in het dossier te kunnen verwerken.

 

Contactgegevens hebben we nodig om u te kunnen informeren over verhuuropdrachten, nieuwe ontwikkelingen of u uit te kunnen nodigen voor bijeenkomsten die wij organiseren.

 

Indien u aangeeft geen locatiepartner meer te willen zijn, zullen wij uw gegevens op niet- actief zetten, zodat u vanuit Historischeeventlocaties.nl geen post, mail of andere berichten meer ontvangt. Wij vragen u of u een nieuwsbrief wilt ontvangen met informatie, acties en ontwikkelingen. Wij noteren deze toestemming. Indien u deze toestemming intrekt, ontvangt u uiteraard geen nieuwsbrieven meer.

Financiële gegevens

Bankrekeningnummer, BTW nummer en KvK nummer. We vragen u deze gegevens. We bewaren deze gegevens ten behoeve van de afhandeling van facturen.

 

We verwerken ook de uitgevoerde verhuur opdrachten die u in opdracht van Historischeeventlocaties.nl uitvoert in ons systeem. Dit ten behoeve van een juiste boekhouding, maar ook om te weten welke verhuringen u heeft verzorgt voor de relaties van Historischeeventlocaties.nl. Indien u de samenwerkingsovereenkomst met Historischeeventlocaties.nl opzegt, zullen wij direct na afloop van de laatste betalingsafhandeling uw financiële gegevens verwijderen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting dan wel ten behoeve van het uitvoeren van een geadresseerde mailing waar u wordt geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen.

 

Dit laatste doen wij echter alleen en nadat u heeft aangegeven deze mailingen te willen ontvangen. Alle bovenstaande data wordt via software en hardware verwerkt. Daarmee verstrekken wij alle bovenstaande data dus ook aan onze hardware en softwareleverancier.

 

U kunt via onze site inloggen en wijzigingen in uw locatiegegevens aanbrengen. Dit betekent dat er ook data van u door onze webbeheerder wordt verzameld en bewaard teneinde dit mogelijk te maken.

Verwerkingsovereenkomsten

Met derden zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten waar uitdrukkelijk is opgenomen dat alle handelingen waar uw gegevens bij betrokken zijn dienen te voldoen aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt te allen tijde om uw gegevens vragen. U kunt inzien welke persoonlijke gegevens we bewaren, vragen om correctie of verwijdering. Indien u toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming intrekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:

 

Historischeeventlocaties.nl
Oosterdorpsstraat 104
3871 AG Hoevelaken
06-11267947
info@historischeeventlocaties.nl

 

Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Wij zullen uw gegevens niet ongevraagd aan derden verstrekken, noch de verwerking van uw gegevens op verzoek van een derde aanpassen. Dit betekent dat u zich persoonlijk dient te identificeren, of uw verzoek dient te laten doen door een rechtsgeldig erkende gevolmachtigde, voordat wij uw verzoek tot uitvoer kunnen brengen.

Beveiliging

Historischeeventlocaties.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Historischeeventlocaties.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Historischeeventlocaties.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Historischeeventlocaties.nl op via info@historischeeventlocaties.nl

Recht op indienen van een klacht

Indien u het niet eens bent met de inhoud van bovenstaande verklaring of dat u van mening bent dat Historischeeventlocaties.nl zich niet heeft gehouden aan bovenstaande verklaring, heeft u het recht een klacht in te dienen. Deze klacht kunt u indienen op het volgende adres:

 

Historischeeventlocaties.nl
Oosterdorpsstraat 104
3871 AG Hoevelaken
06-11267947
info@historischeeventlocaties.nl

SCHRIJF JE NU VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

En ontvang één keer per kwartaal nieuws over nieuwe locaties